Herziening gewichtenregeling primair onderwijs fase 3: bijschatting voor niet-ingeschreven leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opdracht gegeven om een nieuwe indicator te ontwikkelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd in het 1e en 2e methodologische rapport van het CBS. In het 3e methodologische rapport onderzoekt het CBS of de betrouwbaarheid van de schattingen van leerlingen die niet in Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven, kan worden verbeterd. Dit rapport presenteert de uitkomsten.