IBI-Nieuwsbrief nummer 76

Nieuwsbrief over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

In deze nieuwsbrief:

  1. Prinsjesdag en de septembercirculaire
  2. Vacature secretaris commissie BBV! Interesse?
  3. Enquête Cebeon
  4. Artikel: Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen: niet uithollen maar aanvullen
  5. Aanleveringen SiSa en Iv3
  6. Adreswijziging DUO
  7. Terugblik Regiodagen Gemeentefinanciën 2017