Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 7 en 8 september 2017

Minister Koenders (BZ) stuurt de Twee Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 7 en 8 september 2017.