Meting aanbod digitale dienstverlening 2017

Om de staat van de digitale dienstverlening in beeld te brengen, is voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven van de medeoverheden onderzocht. Dit betreft de laatste meting in het kader van het programma Digitaal 2017 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ). Voor de rijksorganisaties is dit de derde meting van de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten. De digitale beschikbaarheid van de meest gebruikte producten is voor medeoverheden en rijksorganisaties voor de tweede maal onderzocht.