Monitor omgevingswet belanghebbende

De doelgroep van dit onderzoek zijn de belanghebbenden in het omgevingsrecht. Dit zijn partijen die mogelijk gevolgen ervaren van initiatieven van anderen.