Monitor Samenwerking spoedeisende hulp (seh) en huisartsenposten (hap)

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat er nog kan verbeteren in de samenwerking tussen de SEH en de HAP om te zorgen dat patiënten voor lichte behandelingen door de huisarts behandeld worden, en niet onnodig op de spoedeisende hulp.