Nederland draagt bij aan effectievere VN-vredesoperaties

Nederland zal de Verenigde Naties volgend jaar als lid van de Veiligheidsraad actief steunen bij het moderniseren en effectiever maken van VN-vredesoperaties. ‘Daarbij zullen we goed gebruik maken van onze ervaringen met de VN-missie in Mali. Daar leveren we een belangrijke en innovatieve bijdrage op het gebied van inlichtingen.’

Dat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken vrijdag in Den Haag na een gesprek met Jean-Pierre Lacroix, hoofd van de VN-afdeling die verantwoordelijk is voor vredesoperaties. VN-missies staan vaak voor de lastige opdracht om vrede en stabiliteit te bevorderen in landen waar de politieke en veiligheidssituatie complex is en blauwhelmen zelf onder vuur liggen van terroristische groepen.

Het is daarom extra belangrijk dat deze missies duidelijke mandaten en de troepen en capaciteiten meekrijgen waarmee de VN’ers hun opdracht effectief en zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Nederland heeft zich daar in de afgelopen jaren voor ingespannen en zal zich er ook in 2018 als lid van de Veiligheidsraad voor inzetten om een en ander voor elkaar te krijgen.

Koenders: ‘We moedigen via diplomatieke en militaire contacten andere westerse landen aan om meer aan VN-missies deel te nemen, omdat ze over hoogwaardige capaciteiten en goed getrainde troepen beschikken. Om dat goed van de grond te krijgen, helpt Nederland de VN bij het ontwikkelen van rotatieschema’s voor de inzet van deze essentiële maar vaak schaarse middelen, zoals helikopters.’

De minister waardeert het dat sommige Europese partners hun verantwoordelijkheid al hebben genomen. Zo neemt Duitsland intussen met ongeveer 900 militairen deel aan de VN-vredesmissie MINUSMA in Mali.

Lacroix sprak zijn dankbaarheid uit voor de voortgezette steun van Nederland aan en inzet voor VN-vredeshandhaving. ‘Ik ben erg blij met de prioriteit die Nederland geeft aan het verbeteren van onze activiteiten. Dit zal de prioriteiten van de VN-secretaris-generaal ondersteunen om hervormingen door te voeren en onze prestaties op elk niveau te verhogen. Ik wil ook mijn grote waardering uitspreken voor de Nederlandse militaire deelname aan MINUSMA. De Nederlandse blauwhelmen voorzien onze missie van hoogwaardige inlichtingen waarmee we ons mandaat in Mali nog effectiever kunnen uitvoeren.’