Openbaar Bestuur in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap

Het ministerie van BZK verkent voor welke uitdagingen het openbaar bestuur staat in regionaal-economische samenwerkingsverbanden en hoe deze samenwerkingsverbanden optimaal kunnen bijdragen aan economische groei. Dat heeft geleid tot de totstandkoming van dit rapport.

In dit rapport wordt de nadruk gelegd op de institutionele kant van de regionaal-economische ontwikkeling, waarbij met name de invloed van de institutionele structuren, processen en cultuur is onderzocht. Het onderzoek laat duidelijk - en empirisch onderbouwd - zien dat de wijze waarop regionale ecosystemen zijn ingericht er toe doet. De manier waarop overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hun samenwerking vormgeven en onderhouden is van invloed op de economische ontwikkeling in de regio.