Samenvatting Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 30 jaar gaswinning

Samenvatting van de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland over het rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: Evaluatie na 30 jaar gaswinning.