Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee

Dit rapport geeft een overzicht van beschikbare gegevens en recente literatuur met
betrekking tot het effect van het weglaten van ingrepen bij leghennen, leeskuikenouderdieren en kalkoenen.