Uitstel beantwoording Kamervragen over keuringsplicht voor rookwering en balkons

Minister Plasterk (BZK) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over een keuringsplicht voor rookwering en balkons.