Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de kamernood onder studenten in grote steden

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer uitstel bericht. Het gaat over de gestelde vragen van de Kamerleden Beckerman en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is.