Van nul tot later als ik groot ben

Het ministerie van VWS en de VNG hebben 15 wethouders Jeugd uitgenodigd hun successen op het gebied van jeugdpreventie te delen. Samen willen we een positieve beweging naar meer preventie op gang brengen. Dit gebeurt door koplopers bij beleid (Rijk en regio), kennis (4 landelijke kennisinstituten) en praktijk (15 gemeenten) te verbinden in een koplopersnetwerk jeugdpreventie. In deze publicatie vindt u de eerste 15 voorbeelden met werkende factoren.