Voorschot op bijstand voor asielinstroom in 2017 (incl. aanvraagformulier)

In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom voorfinanciert. Gemeenten kunnen voor dit jaar met bijgevoegde formulier een voorschot op het bijstandsbudget (de gebundelde uitkering) aanvragen. Het voorschot dat wordt uitbetaald in 2017 wordt in periode 2019 tot en met 2026 in gelijke delen verrekend met de gebundelde uitkering. Het voorschot wordt alleen op aanvraag verleend. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 24 november het aanvraagformulier indienen. In het document “Technische toelichting voorschot 2017” kunt u meer informatie vinden over (het aanvragen van) het voorschot in 2017.