Beantwoording Kamervragen over het betalen door data te delen

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid.