Beantwoording Kamervragen over lagere WW-uitkering voor ontslagen zieke werknemer

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over "het bericht dat een zieke die zijn baan verliest niet ‘gestraft’ mag worden met een lagere WW-uitkering”.