Bijlage 3 Advies Raad van State wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, het wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State.