Memorie van Toelichting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen digitaal naar de Tweede Kamer