Rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hertoets'

Het rapport beschrijft de resultaten van een hertoets uit december 2016 bij 2 opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Deze locaties voldeden bij een eerdere toets in mei 2015 niet aan de criteria voor de opvang van minderjarigen.