Kamerbrief met reactie op rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hertoets'

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt het rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - Hertoets' naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij zijn reactie op het rapport.