Uitstel beantwoording Kamervragen over overschrijding gasproductie

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen over overschrijdingen van de gasproductie ten opzichte van de winningsplannen niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid Beckerman (SP) en de Kamerleden Bosman en Azmani (beiden VVD) hebben hierover vragen gesteld.