Voorlopige toepassing CETA start op 21 september 2017

Op 21 september 2017 start de voorlopige toepassing van het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Vanaf dat moment kunnen bedrijven, consumenten en werknemers al in grote mate profiteren van de voordelen van het akkoord.

98% van de Canadese en EU-importtarieven worden vanaf die datum afgeschaft. Ook wordt de markttoegang voor goederen, dienstverleners en investeerders vergroot en krijgen Europese bedrijven de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsopdrachten. Bovendien zijn afspraken gemaakt om onnodige handelsbelemmeringen weg te nemen. CETA bevat daarnaast afspraken op het gebied van duurzaamheid. CETA biedt nieuwe kansen om het versterken en naleven van werknemersrechten en milieunormen te bespreken. 

De voorlopige toepassing beperkt zich tot de EU-bevoegdheden. Sommige afspraken in CETA kunnen pas in werking treden nadat alle EU-lidstaten het akkoord hebben geratificeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afspraken over investeringsbescherming en de beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden.

Meer informatie over de voordelen van CETA zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.