Minister Koenders en Johnny de Mol vragen in New York samen aandacht voor vluchtelingen

Johnny de Mol kijkt deze week mee achter de schermen van de wereldpolitiek. Op uitnodiging van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is de presentator en acteur enkele dagen op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Daar zijn staatshoofden en ministers bijeen voor de opening van de Algemene Vergadering.

De internationale gemeenschap overlegt deze week in New York over de uitdagingen waar we voor staan. Koenders en De Mol zetten zich daar op hun eigen manier voor in. Zo ging De Mol al meerdere keren naar het Griekse eiland Lesbos, waar zijn stichting Movement on the Ground sinds 2015 actief is om vluchtelingen te helpen door op een innovatieve manier de menselijkheid terug te brengen in de vluchtelingenkampen. Koenders werkt op zijn beurt met collega’s aan internationale coördinatie om de grondoorzaken van grote migratie- en vluchtelingenstromen, zoals conflicten en schendingen van mensenrechten, te bestrijden.

Koenders: ’De relatie tussen internationale samenwerking en lokale actie is in deze turbulente wereld heel belangrijk. Daarom wil ik Johnny laten kennismaken met wat we hier doen, op de enige plek ter wereld waar 193 landen met elkaar praten. Tegelijkertijd geeft Johnny ons door zijn persoonlijke ervaring en inzet voor vluchtelingen een belangrijke reality check.’

De Mol zal kennismaken met een aantal belangrijke onderwerpen waarover de VN zich buigt. Hij gaat mee als minister Koenders in de Veiligheidsraad spreekt over de modernisering van vredesoperaties. Ook neemt de minister hem onder meer mee naar een bijeenkomst over de crisis in Syrië en is De Mol bij gesprekken over terrorismebestrijding die onder leiding van Nederland plaatsvinden.

De Mol: 'Zolang ik me kan herinneren, trek ik me het lot van mensen aan en voel ik me geroepen om te helpen. Daar waar het kan, wil ik graag iets bijdragen en het liefst direct de handen uit de mouwen steken, zoals op Lesbos. Ik realiseer me ook dat samenwerking en afspraken tussen landen op de lange termijn nodig zijn. Daarom ben ik oprecht vereerd dat de minister me de kans geeft om met hem mee te kijken en te praten bij de VN. Ik kijk uit naar een hele leerzame en waardevolle ervaring.'