Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord over voorstellen van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord over de voorstellen van wet, over de regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een
psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliënten).