Jaarrapportage integriteitscoördinator BZ 2016

De jaarrapportage van de Centrale Coördinator Integriteit (CCI) 2016 geeft een beeld van de stand van zaken rond het 'integriteitsmanagement' van het ministerie van Buitenlandse Zaken.