Koenders vraagt VN-steun voor wederopbouw Sint Maarten

De ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden hebben in New York met de vertegenwoordigers uit de getroffen Caraïbische regio en de VN-instellingen overlegd over de verwoesting die orkaan Irma heeft achtergelaten. Besloten werd er samen alles aan te doen wat mogelijk is om de mensen die door de orkaan zijn getroffen, te helpen met noodhulp en wederopbouw. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken sprak daartoe maandag namens de vier landen van het Koninkrijk de hoop uit dat de VN snel en flexibel zal inspelen op de behoeftes van de bevolking. 'In deze tijden is er geen tijd voor bureaucratie', aldus Koenders.

De minister deed dat tijdens een internationale bijeenkomst in het VN-hoofdkwartier over de gevolgen van Irma voor landen in de getroffen regio. Hij gaf een overzicht van de noden op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Ook bedankte hij voor de hulp die al is verleend en deed hij een oproep die hulp voort te zetten.

Koenders: ‘Orkaan Irma heeft verschrikkelijke verwoestingen aangericht. Veel mensen zijn hun huis kwijt. Daarnaast is de infrastructuur zeer zwaar beschadigd. Het is een enorme klus om alles te herstellen. Ik roep de VN daarom op ruimhartig te zijn bij het toekennen van financiële middelen uit de VN-fondsen en het beschikbaar stellen van expertise voor de wederopbouw van Sint Maarten.’

Veel VN-organisaties zijn al actief in het getroffen gebied. Ze assisteren bijvoorbeeld met het inventariseren van de noden, helpen risico’s op infectieziekten in kaart te brengen, delen noodbiscuitjes uit en verlenen technische assistentie. Ook heeft het VN-ontwikkelingsprogramma 2 miljoen dollar beschikbaar gesteld aan eilanden in het Caribisch gebied die door Irma zijn getroffen, en ook de VN-coördinator voor humanitaire hulp heeft 10 miljoen dollar vrijgemaakt.

Koenders vindt ook dat er een speciale VN-gezant voor klimaat en veiligheid moet komen. Die zou zich moeten bezighouden met de veiligheidseffecten van klimaatverandering. ‘We kunnen opnieuw met dergelijke orkanen worden geconfronteerd. Kleine eilandstaten in het Caribisch gebied zijn uitermate kwetsbaar en zijn binnen enkele uren volledig verwoest. De VN speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van plannen om op die risico's te reageren en te anticiperen. Het Koninkrijk der Nederlanden wil daarom een speciale gezant bij de VN die zich hierop richt’, aldus de minister.