Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen en opmerkingen over brief 30 mei 2017 over rechtsbijstand

Minister Blok (VenJ) stuurt de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer. De commissie had vragen gesteld over de brief van de minister van 30 mei 2017 over rechtsbijstand en een publicatie in de Groene Amsterdammer van 18 mei 2017.