Jaarverslagenanalyse 2016 Accountantskosten zorgsector

Analyse van de accountantskosten van zorgorganisaties in Nederland in 2016.