Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het regeerakkoord

Het Centraal Planbureau heeft het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III doorgerekend. Deze analyse is gebaseerd op de maatregelen van de financiële bijlage van het regeerakkoord.