Beantwoording Kamervragen over het beleidsplan 'Diversiteit en Inclusiviteit'

Antwoorden van minister Dijkhoff (Def) op de schriftelijke vragen van het lid Belhaj (D66) over het beleidsplan ‘Diversiteit & Inclusiviteit’.