Beantwoording Kamervragen over Ontwerpbegrotingen 2018

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de Kamervragen over de Ontwerpbegrotingen 2018 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds en het Provinciefonds.