Besluit Wob-verzoek over het overleg tussen bestuurders van de provincie Groningen, gemeenten, het Gasberaad Groningen en de Groninger Bodembeweging

De minister van Economische Zaken heeft op 9 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het overleg dat op 29 juni 2017 heeft plaatsgevonden tussen bestuurders van de provincie Groningen, gemeenten, het Gasberaad Groningen en de Groninger Bodembeweging.