Besluit Wob-verzoek over informatie beantwoording Kamervragen over het tv-programma 'Ontvoerd'

Op 6 oktober 2017 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de beantwoording van kamervragen over het tv-programma 'Ontvoerd'. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.