Besluit Wob-verzoek over informatie taxatierapport vestiging hypotheek op het EYE museum

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 2 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het taxatierapport van 2 november 2015 voor de vestiging van hypotheek op het EYE museum aan de IJpromenade te Amsterdam.