Concept-nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie SiSa

Document met uitleg over de procedure voor de SiSa-verantwoording over 2017. SiSa staat voor Single information, Single audit en is een systeem waarmee gemeenten en provincies verantwoording afleggen over het geld dat zij van de Rijksoverheid krijgen om specifiek beleid uit te voeren.