De economische en maatschappelijke waarde van creatieve zakelijke dienstverlening voor Nederland

TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de economische en maatschappelijke waarde van de creatieve industrie binnen en buiten de creatieve sector. Het onderzoek analyseert ook de wijze waarop deze waarde wordt gerealiseerd.