Kabinet Rutte III: meer handhaving en fraudebestrijding schijnconstructies

Het kabinet wil € 50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving door de Inspectie SZW. De Inspectie kan zo beter toezicht houden op het wettelijk minimumloon. Ook kan de Inspectie zo beter schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting aanpakken. 

Het kabinet vindt bovendien dat in de Europese Unie gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Dit moet zorgen voor minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voor bedrijven én werknemers. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.