Kamerbrief over reactie op het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ van de Onderwijsraad.