Aanvulling op de geannoteerde agenda JBZ-raad 12 en 13 oktober 2017

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 en 13 oktober 2017 in Luxemburg. De aanvulling gaat over het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) en informatie voor Europese lidstaten over veroordelingen van onderdanen van 3de landen en staatlozen (TCN).