Rapport 'Advies voor een nieuw subsidiekader voor het vrijwiilligerswerk bij de sanctietoepassing'

Het advies bevat een advies over een nieuwe verdeelsystematiek en aanvraagproces voor het Subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing.