Besluit tot het verlenen van subsidie voor ontwikkelen van netwerk van Herenboerderijen

Besluit van minister Kamp (EZ) over subsidieverstrekking voor  het project Ontwikkelen van een netwerk van Herenboerderijen als onderdeel van het Living Lab.