Kamerbrief over stand van zaken onderhandelingen betreft voorstellen e-kaart

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de onderhandelingen over de e-kaart (onderdeel van dienstenpakket interne markt).