Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de tussentijdse evaluatie van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. In dit convenant hebben overheid en glastuinbouwbedrijfsleven afspraken gemaakt over CO2-doelen en -ambities, de aanpak middels het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron en de financiering.