Andere tijden - Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

De onafhankelijke Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Voorzitter van de commissie, mr. H.T. van der Meer, heeft de resultaten van dit onderzoek op 25 oktober 2017 aangeboden aan de demissionair minister van Veiligheid en Justitie. In de bijlagen treft u het nieuwsbericht, het rapport en de onderzoeksresultaten van de commissie aan. Het rekenmodel van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand is beschikbaar via Commissie Van der Meer - Cijfers en onderzoek.  https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/cijfers-en-onderzoek/commissie-van-der-meer.html