Beantwoording Kamervragen nadere vragen over Invest-NL

Minister Kamp (EZ) biedt een afschrift brief aan de Eerste Kamer betreft de beantwoording nadere vragen over Invest-NL.