Beantwoording Kamervragen over benoeming van topambtenaar op het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Minister Koenders (BZ) beantwoordt de schriftelijke vragen over de benoeming van een
topambtenaar van PvdA-huize op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.