Beantwoording Kamervragen over Dutch Venture Initiative

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) over het feit dat 66% van het stimuleringsgeld van Economische Zaken naar het buitenland gaat.