Beantwoording Kamervragen over gebruik met asbest besmet straalgrit

Minister Asscher (SZW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Kent (SP) over het bericht dat met asbest besmet straalgrit is gebruikt door 140 bedrijven en de vragen van het Kamerlid Dijkstra (VVD) over mogelijke blootstelling van werknemers aan asbest in straalgrit.