Beantwoording Kamervragen over kopen van onderdelen voor massavernietigingswapens

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Koenders (BZ) en minister Dijkhoff (Def) beantwoorden vragen van de Kamerleden Becker, Ten Broeke en Van den Bosch (allen VVD) over landen die in Nederland onderdelen voor massavernietigingswapens proberen te kopen.