Beantwoording Kamervragen over mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen

Minister Koenders en minister Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoorden de vragen van het Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) over mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen.